inng_liteSykehuset

Det arbeides med å legge om inngangen til akutten og legevakta på sykehuset. Inngangen med nedkjøringsmulighet er ferdig, og skal vel åpnes i denne måned. Vi håpet helseforetaket ikke demonterer hele greiene og flytter også det til Molde i den prosessen som nå går for seg.
inng_1
Inngangen til akutten og legevakta er flyttet til vestsiden av sykehuset. Foreløbig er det tilkomst den vanlige veien.
inng_2
Nytt venterom er det også; i motsetning til det gamle er det nå lyst og trivelig med vinduer.