bruk_zzzBruksplast

Bruksplast ( 1975)er det eldste foretaket på Vestbase området sammen med Algea Fabrikker da. Bruksplast reparerer ting laget av glassfiberarmert polyester, og det er svære mengder  i bruk av slikt i oljesektoren. Det gjelder bunnutstyr og eksempelvis oppdriftselement for oljeboring. Bruksplast har holdt til både i Hagelinveien (Brusfabrikken), Ulrik Olsen på Goma og nå i Vikan. Om ikke lenge flytter firmaet til Naustvollan på Averøya i lokalene etter Dahl Båt. (rettet fra Røsand 15. okt) bruk_1
Thor Larsen(t.h) har vært med siden 1959 da polyester kom til Kristiansund i Myra-låven der Kulø produserte Rita-passbåter, Nina-jolla og senere 16 fots lettbåter i plast. I midten Kyrre Solvær og til venstre Jaroslav Zlotkovski fra Litauen. På bildet er det flyteelement for borestrengen på boreplattfdormer som skal repareres i massevis.
bruk_2
Fra hallen til Bruksplast. Snart flytter de altså til Averøya og industriområdet "attfær Rausainn Bigg å sa karrain".