elbil_lite.jbr


Neas har montert opp to ladestasjoner for elbiler i byen. En på Kirketomta og en ved Gassverktomta. Nå blir det ikke kø her i byen, da det kun finnes 3 slike biler i Kristiansund og 4 på Averøya.
elbil_1
Olav Wadtvedt fra Neas sier nøkkel til ladesøylene er å få på kontoret på Løkkemyra. Et tomt batteri på 20 kwh tar ca 5 timer å lade. En lading fra tomt batteri til fullt koster omlag 16,- kroner inklusive strøm nettleie og moms. Hva Neas tar her i første omgang er uvisst, men vi hørte at det er fritt foreløbig.
elbil_23

Neas ladere er ikke de første for elbiler i Kristiansund. På flyplassen har Avinor hatt slike på parkeringsplassen der i ett år allerede.(Foto: Håkon Bloch)