helse_xxxMarkering

Arbeid og psykisk helse

                                                   18 – 22. oktober 2010

                            Kristiansund Kunstforening               Konsul Johnsens gate 1.

Kristiansund kommune arrangerer i år en markering for Verdensdagen for psykisk helse 18 – 22 oktober i Kristiansund kunstforening sine lokaler hvor tema arbeid og psykisk helse er satt på dagsorden. Flere lokale samarbeidspartnere og foredragsholdere er invitert med.

Kommunalsjef Helge A Carlsen og Operakoret vil åpne arrangementet.  plakat_2010.pdf

Foredragene er gratis og åpen for alle interesserte, men vi oppfordrer spesielt arbeidsgivere i Kristiansund regionen til å delta! Dette med tanke på informasjon om hvilke ordninger og støtte apparat som finnes lokalt for å støtte arbeidstakere med å beholde arbeidskraft og rekruttere nye arbeidstakere som har psykisk lidelse. Vi har åpent en salgs utstilling som viser hvordan arbeidsgleden blomstrer også på det kunstneriske planet.
helse
Fra Kunstforeningen ved tidligere års  makering av dagen (Foto: Eva Tranø)

 

MANDAG 18. oktober: Åpning kl 17 – 20

                                     ved kommunal sjef Helge A Carlsen

                                   Svingende åpning med Operakorets medlemmer

                                   Salgsutstilling av maleri, bilder og strikk

TIRSDAG 19. oktober  

 

12.00     Innledning om Varde AS og våre tilbud v/ Eirik Husby Pettersen

12.30     Prosjekt ”Aktiv Kommune” - Erfaringer rundt psykisk helse hos ungdom med bistandsbehov   v/tilrettelegger Vidar Flovikholm

13.00     Om viktigheten av fysisk aktivitet i hverdagen - Praktiske råd og pausegymnastikk v/ergoterapeut Kjell Vidar Fromholtz

13.30     Sunt drivstoff - om ernæring og kosthold. Produksjon og servering av smoothies med smaksprøver! v/flere

14.00     Selvhjelp i arbeidslivet. Problemet som ressurs. v/Kari Strøm fra Selvhjelp Norge

14.45     Slutt

                                 kl 17-20 Salgsutstilling av maleri, bilder og strikk

ONSDAG 20. oktober         Oasen Kreative Senter      

12.00       Skal utvikler nye arbeidsplasser for arbeidsledige, inklusive yrkeshemmede.

                 Selskapet vil engasjere personer både i faste og midlertidige stillinger.

                 Selskapet tar også sikte på å engasjere personer i varig tilrettelagte arbeid.

                                                                                             Av: Torbjørn Lysø      

                                                                                                                                                       

13.00      Livet etter soning   Way back.

                 Way back er en organisasjon som jobber for at de som slipper ut av fengsel

                 etter endt straff ikke kommer tilbake.                    Av: Camilla Winterbottom

 

                                   kl 17-20 Salgsutstilling av maleri, bilder og strikk

 

 

TORSDAG 21. oktober LPP og Kristiansund DPS                  

 

12.15       LPP Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 

               er en uavhengig interesse-, omsorg- og kamporganisasjon.

               LPP skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for alle alvorlig psykisk syke

                og deres pårørende.

 

               Verdighet, omsorg og løsninger                                Av: Ole Kr. Stokke

              

13.15       Billed terapi i gruppe                                                    Av: Sissel Tøllefsen

                                   kl 17-20 Salgsutstilling av maleri, bilder og strikk

 

FREDAG 22. oktober   Enhet psykisk Helse og Nav

 

12.15       ACT TEAM

              ACT- teamet skal bidra til et bedre tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelser.

             Det skal drive aktiv, oppsøkende og tverrfaglig behandling etter modellen

             Assertive Community Treatment.

                                                                                                 Av: Prosjektleder ACT Joakim Varvin

  

13.15       NAV

               SEES I MORGEN! Hvordan møte ansatte med psykiske problemer

                                                                                                   Av: Hedda Evje Nilsen

 Slutt 15.00  

Enhet Psykisk Helse