basse_1

Det er voldsom aktivitet på Vestbase, enten det nå er skipstransporter eller utbygging. Det er siden oppstarten for 30 år siden investert tusen millioner kroner her på innsiden av Nordlandet. Det blir visst ikke med det.
basse_1
Båter og svært utstyr for oljeindustrien på kaiene innover mot Omsundet.
basse_2
"Stril Mariner" lå blandt andre her fredag kveld.
basse_3
På den nye fyllingen, der stein er kommet fra flyplasskrysset, er det under bygging svære betongkonstuksjoner. Hva dette er vet vi saktens ikke.
basse_4
Det er entrepenøren NCC som holder på her både med kai og disse betong-greiene. Det er mye armering som går med.
basse_6
Her peles det ned stålrør som skal bære den nye kaia utenfor fyllingen. Det er blitt et voldsomt anlegg her inne på Vestbase. Det er bærebjelken i næringslivet her i Kristiansund.