esvagt_2

Vi tar med 3 av skipene som passerte søndag.
esvagt_1
Vaktskip for oljeinstallasjonene ute i havet "Esvagt Castor" har vært lenge på våre trakter.
esvagt_2
"Solfjord" går fast på Kristiansund .
esvagt_3
Da det mørknet kom flotte "Svartfoss" inn leia sørfra.