moldepost_1

Vi leser på Facebook at postverket i Molde har post liggende 3 dager før de sender det til Kristiansund. Brunsvikanytt er borti denne møkka nå. Vi får vertifisert at et nytt SIM kort er sendt med post fredag 26.mars fra Oslo. Ennå i dag onsdag den 31.mars er det ikke dukket opp, noe som teleoperatøren finner helt forkastelig. Også Linjegods-folk (nå Schenker) har tatt kontakt og sier varene til Kristiansund bevisst blir stuet bort. Det er full krig som administrasjonen i kommunen framholdt tidligerere.

 Vi harselerer litt med denne krigen. Her en video da TV-Nordværst skulle filme en Norpower-båt som Molde havnevesen hadde kjøpt uten lov ? Fotografen ble kjeppjaget fra byen: Kom dåkker fra Moille !