bett_liteVikan Betong

Nyhuset til Sivilforsvaret på Hagelinområdet er i rute, og siste hånd på verket foregår.
bett_1
Vikan Betong har kostet på seg ny betongbil ser vi. Det er  en Mercedes 3244 som sikkert koster litt. Bra utstyr  må man ha i bransjen, og det ser ut til at det er mye å gjøre.