zahl_liteInngående studie

Det er kommer en ny bok som inngående tar for seg frontskjemperne som meldte seg til tjeneste mot kommunismen og bolsjevistene 1941-1945. Boka er skrevet av Erik Veum og Geir Brenden og navgir 1000 ungdommer, derav 836 som falt i kamp, fangenskap, henrettet eller døde i ulykker.Det er også bilder av de som deltok i kampen mot Russland og på andre fronter. Mange fra Kristiansund er også nevnt.
zahl_1_a
12000 ungdommer meldte seg til tjeneste for tyskerne. Omlag 5500 kom i innsats. Det var en voldsom propaganda mot faren fra øst, og mange ungdommer meldte seg på , også her fra Nordmøre.Mange kom aldri mer heim , og de som klarte seg fikk fengselsstraff etter krigen. Et paradoks er at Norge var utrolig heldig at  sovjetrusserne trakk seg tilbake fra Finnmark i 1945. På norsk regjeringshold ansås  Finnmark som tapt til Sovjet  etter kapitulasjonen slik alle stater i Øst-Europa ble kommuniststater.
zahl_1
Ole Zahl fra Kristiansund meldte seg til tjeneste og falt. Han holdt på med teologiske utdannelser da han meldte seg.På perm fra Holmestrand (frontkjemper-leir) sprurte han flere venner (bl. a. undertegnedes svigerfar Magne Olsen) om de måtte melde seg de også. De hadde det bra, god lønn, fine klær, god mat og skikkelig innkvartering. Det var ingen grunn å gå rundt i en ruinby som Kristiansund med hendene i lomma.(Bilde er fra boka) boa
zahl_2
Slik endte det for Ole Andres Zahl .Fra byens avis Romsdalsposten.
zahl_3
Her omtale som feltpresten alltid sendte tjenestevei til hjemstedets aviser. Her ord over Ole Zahl og en annen ungdom fra Averøya som falt ved Narva i Finskebukta på samme tid.