kalvoe

kalvoe
Naturvernforbundet går mot mere utbygging .(Foto: Steve Kalvøy)  Naturvernforbundet og  Bolga Velforening