tele_lite

En telefonkabel har vært ute av drift siden fredag i Brunsvikveien grunnet graving. Den ble skøtet samme dag, men signalet uteble. Bl.a. virket ikke trygghetsalarmer på grunn av bruddet.
tele_1
Det legges fiberkabel for kommunikasjon i bakken utover mot Karihola her i området. Entrepenøren sier til BN at Telenor skulle komme å reparere skaden i dag på telefonledningen som var kuttet.