Brunsvikanytt har telefon 995 18 278 i påska hvis noe skal skje. Ellers er vi tilgjengelig på e-post også.