flaa_1

Trafikken går hele døgnet. Her to fra lørdag før kvelden siger på.
flaa_1
"Nordmand Pioneer" ut og "Dart" rett bak som skulle over Hustadvika på sør.

Normand Pioneer er for de som husker 10 år tilbake. Med på forsøket med å berge den russiske ubåten ”Kursk”som forliste oppi Barntshavet.( Oppl. Frode Munkhaug)


flaa_2
Den ene voldsomhet avløser den andre. Her "Apache II" registrert på Malta. " Frøktélé svér tråsneill på dekkja"vil vel noen av gammelkarrain ha sagt.  Apache II er en kabellegger som nylig har avsluttet et oppdrag på Åsgaard feltet. Den dro nå over til England, for deretter å bli i Mexico til neste år.Er planlagt å være på være på vare kantergjen til neste vår. (Oppl. Frode Munkhaug)