wamm_lite

Det henger maleri fra byen hist og her". Det var fint å se maleri fra havna i Kristiansund blandt foto fra
 kjente områder i Brunsvika-nytt.Som utflyttet bygutt,nå kommet langt opp i årene,ser jeg ofte på
 nettsiden. Vedlegger 2 foto av maleri som jeg malte for flere år siden,og det er fra kjente plasser i Vågen. Mvh.  Rolf Wammer-Pettersen, Farsund.
wamm_1
Motiv fra Vågen mot Gomasiden.
wamm_2
Andersen-smia og bygningene der for de ble restaurert .