mega_1

Disse to kom inn fjorden nesten samtidig i dag.
mega_1
"Mega Mammut" skulle på Sunndalsøra.
mega_2
"Vivax" fra Haugesund.  Kombinert slepe og bukseringsbåt.