ole_k_l


Tobakkshjørnet i Rådhuset skal selges ser vi i en annonse i byavisa TK. Ole Chistensen som har drevet den legendariske kiosken gir seg, og har planer om noen andre prosjekt senere i år. Tobakkshjørnet ble grunnlagt av Oluf Øien i 1927, og holdt da til i lokaler i Loennechen-gården som stod der rådhustrappa er i dag.
ole_k_1
Ole Christensen har drevet Tobakkshjørnet i 7 år.
ole_k_42
Inngangen til Tobakkshjørnet i 1942 ved Loennechengården, det eneste huset som var uskadd etter bombingen i 1940. I bakgrunnen er det store huset til de tyske havnemyndigheter under bygging.(Foto: Ole Christensen)