kili_lite

kili_1
Pølser av ungdyr av geit (killing ) var noe nytt i utvalget i Brunsvika.