brev_liteSentrum

Postkontoret på Kongens Plass bygges om for tiden, og selve betjeningen av kunder vil foregå lenger inn i bygget i framtiden. Det blir inngang der postboksene er i dag.
brev_1
Litt hulter til bulter på posten for tiden. Lokalet skal leies ut til annen virksomhet (nåværende lokale mot Kaibakken). Hva som kommer her er ukjent. Det har vært mange ombygginger her gjennom tidene.
brev_23
Det opprinnelige postkontor i sentrum fra rundt 1950 var solide saker. Noe slikt håndverk får vi helt sikkert ikke se igjen.