MC_lite
Her styrer Mercedes-karene på Kvernberget feil litt over klokka 7 i morges.
MC_1
Bussen slengte seg i høyre felt her for å være med i "motstandsrørsla."
MC_3
Det er ikke  lett for utenbys bilister å kjøre riktig her . Her må det skilting til etter vår mening, for det er stadig biler som kjører feil bane opp Kaibakken . Også allierte.(he)