bergen_lite_brukk340 meters dyp

Marinen har under testing av undervannsutstyr funnet en tysk ubåt på 340 m dyp i Byfjorden i Bergen. Mest trolig er det en Type VII C med betegnelsen U.1053 som er oppdaget. Båten sank under et prøvedykk 12. februar 1945, og 45 mann omkom. Det skal også etter tyske opplysninger være endel norske verftsarbeidere som forulykket under prøven. Ubåt-typen VII var "arbeidshesten" i den tyske ubåtflåten, og ble utnevnt til den beste ubåt som har vært i tjeneste noensinne på Discovery forleden. Denne type ubåt senket 2000 fartøyer fra 1939 til 1945. Forsvaret har ikke gjort posisjonen kjent grunnet respekt for de etterlatte og at dette er en krigsgrav. Det blir ikke aktuelt å heve ubåten som kan inneholde 50-130 tonn olje skriver Bergens Tidene  . Det finnes en slik ubåt på museum ved Kiel i Tyskland. Det er U-995 som tjenestegjode i nordlige farvann på slutten av krigen.
bergen_2
Tysk ubåt av VII klassen på Laboe ved Kiel. Det er en slik som er funnet ved Bergen. Den kapitulerte i Trondheim 8.mai 1945, og ble satt inn i norsk tjeneste i 1952 under navnet "Kaura". Den gikk ut av tjeneste i 1965, og ble ført til museum i Tyskland i 1971. Asbjørn Hansen fra Karihola tjenestegjorde ombord her. Det var en utmerket ubåt forteller han til BN, som ikke stod tilbake for de nyere amerikanske ubåtene. Se bilder fra båten på museum:HER