kloa_lite

Vatn Maskinstasjon fra Straumsnes begynte å grave opp gata ved Coop Prix i Fosnagata i dag.
kloa_1
Gutta forteller til BN at det skal legges pumpeledning for avløpsvann fra det nye havnebygget på Knudtzonholmen fram hit. Det blir altså pumpeverk i nybygget.