gaarden

Sjarken "Gården" fra Averøya er innleid av Fiskeridirektoratet for å sokne etter de 50 breiflabbgarnene som skal være tapt nord for Bremsnesflua. Direktoratet har også vært i kontakt med en lokal fisker som skal kjenne posisjonen.
gaarden
"Gården" skal sokne etter 1300 meter garn på Bremsnesfjorden. Vi håper de kan få opp fra havet disse garnene som står på mellom 130-170 meters dyp.