fenderFesktrappa

Havnevesenet har holdt på med å fikse litt på fenderverket på betongpongtongen ved Fesktrappa noen dager.
fender
Einar Staknes sin "Havna" med kran er med i arbeidet. (Foto: John Kuløy)