hagel_lite

Det har vært stillstans ( ? )i renoveriongen av dette huset i Hagelinveien i lang tid. Det ble arbeidet for fullt på dette prosjektet i mars 2008, men utvendig  ser det stille og forlatt ut her.
hagel_1
Haglinvein 7 b er adressen på dette huset .