brs_1Karihola

Brannbil har vært i Karitunet omsorgsboliger ved 10:30 tiden torsdag formiddag.
brs_1
Brannbilen kjæm i rundkjøringjen i Brunsvika. Vi har ikke hørt at det skal vær noe alvorlig, da maskinstigen snudde i Vesterveien.