komm_lite

Her noen ultra-lokale nyheter fra den kommunale verden.
komm_3
Det er ordnet med toalett på handikap-plassen ute i Dunkarsundet. Inne er det et enkelt med slange på vegg  og sluk i golvet. Noe slikt skulle ha vært ordnet med for besøkende på badestanda i Måseveien i Brunsvika.
komm_2
Henning Bjerkestrand holdt på med véd på Hagelin i dag. Det er vel nesten siste oppdraget hans det her  da han blir pensjonist om noen dager får vi fortalt av kompisene på området.
komm_1
Høytrykkspylerslangen i vaskehallen lekker .  Når bryteren er bak strålen her, kan enhver tenke seg hvor blaut undertegnede ble Det var dagens ultra-lokale. (boa)