chowel

Det er nå ankommet 4 store tipp-trucker til flyplassanlegget. De ruver godt, og det er ikke få antall kubikkmeter med stein de kommer til å flytte de neste to årene.
chowel
Det er entrepenøren Hæhre A/S fra Vikersund som står for masseuttaket og annet i forbindelse med utvidelsen av flyplassen. (Leserfoto)