mex_liteMexicogulfen

USA har boret hull i jordkloden vår der det har funnet olje under høyt trykk. Kujoner til havs har holdt på med dette. Det er vel ikke uttenkelig at slik kan hende her langs vår kyst heller. Kanskje systemer og teknologi blir for store å betjene på slike havdyp. Dermed kan det bli skjegget i postkassen slik de har fått servert det i Louisiana-kysten i  USA.
mex_1
Klarer de ikke å stenge ventilene( om de da har montert slike i det hele tatt ?) , kan det ta lang tid å stoppe dette her. "Exxon Valdez" ulykka i Alaska er i tonn f.eks bare auskaret i forhold til dette her. Les mer om oljesøl vi har omgitt oss med gjennom tidene HER