olje_1Ikke funnet

Et større oljeflak driver mellom Stavnes Fyr og yttersiden av Karihola. Det har vært mannskap ut for å se på oljen, men den ble ikke funnet. Det ser ut som dieselolje, og den var observert tidligere i dag også.
olje_1
Fra Rekesvingen er oljen godt synlig. Den driver nordøstover, og er det diesel vil nok sjøen ta knekket på dette raskt, får vi opplyst fra myndighetene som er ansvarlig . Ved 14:30 tiden hadde oljen nådd rett ut for Karidammen, 4-500 meter ut.
olje_2
Fra lyskasterstillingen i Notveien ser flaket slik ut 400 meter utafor Revhammeren.