fjor_1

Det er typisk mars-fjære nå om dagene.
fjor_1
Her et bilde fra Hylla ute ved Meldalsholmen .
fjor_2__l
Lite vann mellom sundene ved Eaholmen.