Ønsker å kjøpe stor gryte i rutfritt eller aluminium. Minst 35 liter. Tlf: 928 60 623