bam_1Brann på kaia

Restverdibil fra Molde brannvesen er på vei for å redde det som reddes kan og rydde opp etter en brann i Bygg & Jern Gården på Vågekaia i 14 tiden i dag. Det har vært brann i 3.etasje, og det skal være adskillig med skade på denne etasjen. Bygget inneholder forretning på gateplan og diverse kontorer.

bam_1
Brannvesenet var tidlig på plass og hadde kontroll over ilden innen rimnelig tid. (Foto: Christian Angvik)
bam_2
Vågekaia ble sperret av politiet under brannen. (Foto: Leon Stolsmo)
jela_1
Røykdykkere er kommet inn og åpnet vinduene for utlufting. (Foto Ellen Johansen)
bam_3
Molde Brannvesen er tlkalt for å rydde oppe i gården der det har vært brann. Litt flaut det da.