lus_lite

En leser stiller spørsmålet om ressursbruk i verden. En liten plastvinkel holdt opp noe inne i lykta på nybilen som var kjøpt, får vi vite. Denne gikk i stykker, men garantien dekket dette. Og da var det ikke bare å skifte delen; nei hele lykta måtte skiftes..
lus_1
Hele denne lykta på japsen ble skiftet på grunn av en liten ubetydelig del. Med rette kan det vel stilles spørsmål om ressursbruken i verden.