kul_1Historielaget

Nordmøre Historielag har  tildelt Ove Borøchstein lagets  Kulipris for 2010 på årsmøtet lørdag .Borøchstein har gjort en stor kulturhistorisk innsats for historien i Kristiansund, og er en verdig prisvinner av utmerkelsen. Det var kulturetaten i Kristiansund kommune som hadde foreslått Borøchstein til historielagets pris .
kul_1
Leder av historielaget, Rolf Kulbotten (t.v), overrekker Ove Borøchestein lagets Kulipris på årsmøtet .
kul_2
Som takk for utmerkelsen spilte og sang Ove Borøchstein(t.v) på gitar kjente kjære kristiansundssanger akkompagnert av Geir Hammeren på trekkspill.
kul_3
Her er endel Ove Borøchstein har gjort i sitt kulturarbeid på Nordmøre.