ola_lite

Oteren har vært og sett seg om sier fisker Alf  Hannasvik på "Olagut" da han kom til Fisktrappa med torsk i dag.
ola_1
Her er det tydelige spor etter oteren. Alf Hannasvik sier at den tar seg en tur ombord i båten hans også der den ligger på svai inne på Frei. Hvordan den klarer det er litt av en gåte. Den tar seg vel fart nede i sjøen og hopper nærmere meteren opp på rekka , mener han.