cupp_lite_og_6Verre enn på lenge

Det er fryktelig med vannmengder som skal ut i havet i dag. Det har vært problemer enkelte steder, og overvannrørene tar ikke unna alt vannet. Her noen bilder hist og her.
cupp_1
Typisk bilde fra gater og veier i dag der sluker er gått tett. Her på St.Hanshaugen.
cupp_2
Aasgaard på Veolia fikk alt vannet fra Steiberget ned mot Freiveien 37, og måtte ringe ingeniørvesenet. Det er en sluk på enden av huset her som ofte går tett. (KC-foto)
cupp_3
For føste gang siden 1994 klarte ikke 600 mm overvannrør å sluke unna vannet i Brunsvika. Det tøyt til og med ut dørene på det underjordiske overløpsanlegget ved Måseveien. Da er det mye vann.
cupp_4
I Brunsvikveien havner all grus nede ved husene grunnet at veien er forhøyd i en periode.
cupp_5
Reperbanen er omflødd, og snart kan det vel arrangeres svømmestevne 200 fri i en strekning inni her.
cupp_lite_og_6
Motiv fra kaia i det verste regnvæeret. Snøen fikk fart i dag. Kl. 17 får vi melding om at det er voldsom opphopning av vann ved lyskrysset i Melkvika.