dam_lite
Dammen ved Bautaen, kalt Reinvassdammen, er i bra stand . Den ble anlagt så tidlig som i 1874 for å bøte på vannmangelen på Innlandet. Etter 1914, da Bolgavannet ble lagt i rør til byen, kunne dammen her fylles derfra. Tidligere var det spring fra dammen ved skolen og nede ved sundbåten.
dam_1
Dammen og vannforsyning på Innlandet før i tiden (fra 1874). Da Bolgavannet ble lagt i rør til byen i 1914, ble dammen her fylt opp derfra. Etter hvert som røranlegget i byen ble utbygd, ble disse dammene sjaltet ut. De var deretter brukt som både skøyteplass om vinteren og bading om sommeren. Mer eller mindre legalt. Det hendte også drukningsulykker i disse dammene her i byen.
dam_2
Det var ikke bare Bolgavannet det ble sett på for å skaffe byen vann. Til og med vannene inne i Kvalvika ble undersøkt i dette henseende. Her avisartikkel fra 1911.