oma_lite Dalegata

Kommunens spylebil hold på i Dalegata 50 ved butikken på Nordlandet sentrum i snøkaven i dag.
oma_1
Avløpet fra blokka her var tett; enda ved 16 tiden holdt de på å åpne andre kummer for å komme til.