bank_liteKaibakken/Enggata

En avløpskum i Kaibakken der hus i Nedre Enggate er påkoblet er gått tett. Avløpsvann har hopet seg opp inne i rørene i endel bygg, blandt annet DNB/ Røsberggården.
bank_1_bn
Odd Hannaseth(bak.tv) har oppdraget med å få opp møkka i kummen. I dag måtte slamsugerbil bestilles.Det er skader inne i gården av avløpsvannet oppover i etasjene. Mulig har det vært tett lenge her i Kaibakken får vi opplyst.
bank_2
Det var litt av en møkkajobb for mannskapet fra Kristiansund Industriservice som kopm med slamsugebil i dag. Kummen her var nærmere 4 meter dyp.