vann_1_oh_lLyjsalmenningen

Det henger to skap med brannslager på parkhuset ved Tidens Krav. Vi sjekket om vannet var frosset, men det var det ikke. Kjekt å vite sånn i farten.
vann_1_oh_l
Skapene henger på hver side av parkeringshuset, i alle fall på etasjen i Storgaten.
vann_2
Inne i skapene er det varmeelement og rørene er skikkelig isolert. Vi prøvde anlegget med det samme, og vannet var ikke frosset. Bra.