brinnlite.jpgUtredning

I forbindelse med fast døgnlig forbindelse til Averøy, arbeides det med en utredning om samarbeid mellom Kristiansund og Averøy Brannvesen. Det som skal vurderes er; Felles brannsjef, overbefalsvakt, øvelser / opplæring,feiing av piper, forbyggende brannver; i det hele tatt alt som ligger under brannberedskap. Det er representanter fra kommunen/ brann fra begge kommuner med i utredningsgruppen. Selve utredningen skal være ferdig 1.juli 2009, med eventuell iverksettelse 1. oktober 2010.
brinn_1.jpg
Averøy har investert i ny brannstasjon for ikke lenge siden; nå er under utredning samarbeid med Kristiansund Brann og Redningsvesen som i framtiden ligger noen få minutter unna når tunnelen til byen blir åpnet.
brinn_2.jpg
Averøya har en moderne vognpark, og stasjonen ligger i Bruhagen området.