lom_1Kolo-karrain


Det ble litt styr med den busslomma på Løkkemyra. Først skulle det bli trafikklys for fotgjengere, men det kom masse protester fra fjern og nær. Derfor kuttet vegvesenet ut dette.Nå er bussholdeplassen for smal visst...I dag legges asfalt her. Den blir sikkert for myk. Hvem vet.
lom_1
John Kuløy sendte oss et bilde tatt i farten av asfaltgjengen som holder på. Til slutt blir det bra akkurat som tunnelen til Averøya tipper vi.