asva_liteHagelin

Det hoper seg gjerne opp med noen hundre tonn gammel asfalt når veiene høvles. I går kom det to knuseverk til Hagelin for å ta seg av massene.
asva_1
I dag var de to verkene i full sving, og det gikk fort unna. Hva som skjer med massen her er usikkkert.Mulig den brukes til vanlig grus.