koll_lite.jpg

Av Wenche Horne

Kolo-karene er stadig på farten rundt omkring i byen for å asfaltere veier og annet .

koll_1.jpg
I dag er det området rundt nye NAV bygget som asfalteres.