cupp_lite.jpgStorarrangement

Dahle Cup i fotball er et stort arrangement. Det går over hele 3 helger på de forskjellige idrettsarenaer rundt om i Kristiansund, og det skal ordnes med overnatting og forpleining til lag fra Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi får vite at 98 lag deltar alt i alt, men at noen måtte avstå å komme på grunn av svineinfluensaen. Dahle Idrettslag gjør virkelig et stort løft med denne kjempeturneringen i Kristiansund.cupp_1.jpg
Det spilles kamper både i Fahlehallen, Freihallen og som her i Idrettsshallen ved Atlanten.
cupp_2.jpg
Mange av foreldrene er også med når barna spiller kamp, og er gjerne like ivrig fra tilskuerplass.
cupp3.jpg
Isfjorden gutte 14 år har gjort det bra. De har kommet til kvartfinalen og skulle inn i hallen og spille søndag formiddag. De var nok litt spente foran kanpen her forsto vi.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her