dagn_lite.jpg

Dagny i Vågen, ja vi velger ennnå å kalle den det, ble innbygget og forsvant i forbindelse med vegbyggingen. 1. mai 2008 stengte de butikken. Det finnes kanskje løsninger; dette ble diskutert på markedet sist lørdag.
dagn_1.jpg
Enn her da? Mange mente at en slik plassering måtte være ypperlig. Her ved nedkjøring til Småbåthavna. Plassen står tom hele året, og drift her ville fått med seg trafikken ut og inn mot byen i Kranaveien. Historisk sett for området er det viktig å ta vare på institusjonen Dagny-bua.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her