ball_lite.jpg

Noen karer fra Balders vei melder om bra krabbefiske for tiden.
ball_1.jpg
Fra venstre: Mats, Ole-Kristian og Øystein som får bra fangst og fine krabber i teina . (Foto: Per-Erling Pedersen)