hilda_lite.jpg

På steder der det ligger vrak som stikker opp fra bunnen, er det alltid fisk. I dag prøvde undertegnede oppe på vrakrestene av det kombinerte damp og seilskipet "Hilda" som forliste nord av Stavnes fyr i 1875. Skipet gikk på et fall (senere kalt Hildafallet) og drev av og sank på 55- 60 meters dyp. Hvor mye som er igjen av stålskipet er usikkert, men det er alltid fisk å få her.

hilda_1.jpg

Det vises godt på ekkoloddet at det er mye fisk her. Mest sei, men noen torsker var det også.

hilda_2.jpg

Det ble ikke helt fritt oppi vraket av "Hilda". Lur plass det der som garnfiskerne prøver å unngå. Det er lett å sette fast bruket  her.
vrak_h.jpg
På mange hyller står dykker-trofeer fra "Hilda" vraket. Stil på dekketøy den gangen.