lomme_lite.jpg

Endelig kommer det busslommer på Nordmørsveien ved Futura.
lomme_1.jpg
Mekvik Maskin -karen som holdt på her, sier det kommer busslommer på begge sider her.lomme_2.jpgHer kommer det også bussholdeplass. Det blir også gangfelt over Nordmørsveien på dette stedet.