alla_lite.jpg

Allenengen barneskole som er 90 år i år, er for tiden under store oppussingsarbeider. Tidligere har yttersiden av skolen blitt pusset opp, og nå står altså bygningen inn mot plana for tur.
alla_1.jpg
All maling blir slipt av med vinkelslipere. Det er omfattende arbeid med en slik stor bygningsmasse.